NLP liga

Prva vseslovenska plezalna liga

NLP liga je vseslovensko plezalno tekmovanje, namenjeno rekreativcem, ki vsako leto poteka v obdobju december – april. Liga se odvija v šestih posameznih tekmovanjih oz. rundah, ki se odvijajo ločeno ena od druge po vnaprej določeni časovnici. Zaključno dejanje NLP Lige bo 6. runda, kjer sledijo razglasitve zmagovalcev in zmagovalk celotne Lige. 

Tekmovalci so razvrščeni v 4 tekmovalne kategorije  in 10 tekmovalnih ekip.

Runda

Runda je ena od šestih posameznih tekmovanj, ki se odvijajo v določenem balvanskem centru.

Na vsaki rundi potekajo kvalifikacije in finale runde. V kvalifikacijah tekmovalci premagujejo balvanske probleme in z vsakim preplezanim balvanom prejmejo točke. Po končanih kvalifikacijah se pripravi razvrstitev vseh tekmovalcev po tekmovalnih kategorijah glede na skupni seštevek točk vsakega posameznika. Na podlagi skupnega seštevka kvalifikacij se bo 5 moških in 5 deklet, ki zberejo največ točk, ne glede na tekmovalno kategorijo, uvrstilo v večerni finale runde.

Beleženje preplezanih balvanskih problemov

Kvalifikacije se odvijajo brez navzočnosti sodnikov. Od tekmovalcev se pričakuje, da bodo pravično vpisovali svoje vzpone. Tekmovalec samostojno vnaša število preplezanih balvanov v spletno aplikacijo https://www.scorecard.info/. Možno je tudi vpisovanje vzponov na kartonček, ki je ob koncu kvalifikacij vnešen v Scorecard sistem. 

Finale runde

Poteka po koncu vsakih kvalifikacij. Finale je ločeno na moški in ženski del tekmovanja. V finale runde se uvrsti 5 moških in 5 deklet, ki zberejo največ točk, ne glede na tekmovalno kategorijo. Se pravi, v istem finalu nastopijo tako tekmovalci iz kategorije Mladina (14 – 39 let) kot tudi Še Liga (40+ let).

Z uvrstitvijo v finale, tekmovalec prejme dodatne točke.

Finale runde sodi sodnik po sistemu točkovanja: število poskusov za doseženo cono in število poskusov za dosežen vrh.

Otroška liga

Otroška liga bo letos potekala v štirih rundah in sicer v Balvaniji, Frikšnu, na Verdu in Sceni. Otroci bodo tekmovali v dveh kategorijah:

 • 8 – 10 let 
 • 11 – 13 let

Na otroško ligo se lahko prijavijo vsi otroci z dopolnjenim 8 letom starosti do dopolnjenega 13 leta starosti. 

Prijave

Prijave potekajo preko maila info@nlpliga.si kamor starši/trenerji sporočijo ime in priimek otroka, spol in starost otroka. Prijavnino za posameznega otroka se vplača na dan dogodka in sicer v vrednosti 12 €. 

Točkovanje

Poteka enako kot pri običajni ligi. Otroci imajo na voljo cca. 30 balvanov in cca. 3 ure časa. Vsak preplezan balvan jim prinese 1000 točk/št. vzponov. Najboljši fant in punca v kategoriji, ki bosta prejela zbrala največ točk bosta zmagovalca runde. Prvi trije v kategoriji na vsaki rundi prejmejo tudi diplome. Na zadnji rundi se razglasi zmagovalce Otroške lige. Otroci imajo v sistemu scorecard.info svoje evente, v katere se morajo prijaviti pred začetkom tekmovanja. Tja bodo vpisovali svoje preplezane balvane. Več informacij o Scorecard sistemu najdete tu: klik

Časovnica

 • [ 18. 12. ] 1. runda –  Balvanija
 • [ 14. 1.  ] 2. runda – Frikšn
 • [ 19. 2.  ] 4. runda –  Plezalni center Verd

Zmagovalci lige

O zmagovalcu lige v posameznih kategorijah kot tudi v skupni razvrstitvi  vseh tekmovalcev odloča skupni seštevek točk najboljših petih rezultatov priplezanih na posamezni rundi. Seštevajo se točke iz kvalifikacij ter bonus točke iz uvrstitve v finale runde. 

Primer: Tekmovalec se udeleži vseh šestih kvalifikacijskih Rund.

 1. RUNDA – 1.200 točk
 2. RUNDA – 800 točk
 3. RUNDA – 1.100 točk.
 4. RUNDA  – 1.000 točk
 5. RUNDA – 1.000 točk
 6. RUNDA – 1000 točk

→ V skupnem seštevku lige se upošteva 5 najboljših seštevkov točk iz kvalifikacij. V zgornjem primeru se ne upošteva najslabšega rezultata iz 2. Runde, kjer je tekmovalec zbral le 800 točk.

Zmagovalci šelige

V končnem seštevku točk posameznika se upošteva samo pet najboljših rezultatov od šestih Rund in vse dodatne točke iz uvrstitve v finale rund. Skupni seštevek rund in dodatnih točk bo odločal o uvrstitvi finale ŠeLige, ki bo potekalo na 6., zadnji rundi.

Finale sodi sodnik po točkovnem sistemu: število poskusov za doseženo cono in število poskusov za dosežen vrh.

Kategorije

 • Fantje  – Mladina (14 – 39 let)
 • Dekleta – Mladina (14 – 39 let)
 • Fantje – Še Liga (40+ let)
 • Dekleta – Še Liga (40+ let)

 

Ekipe “team”

Ker so za močne plezalce pomembne super stene, smo se odločili nagraditi steno, kjer trenirajte najmočnejši plezalci. Tekmovalec se ob prijavi odloči kje največ trenira oziroma na kateri steni je pridobil največ tehničnega znanja in moči. Točke posameznika se prištejejo k točkam ostalih posameznikov, ki izberejo isto STENO. Tako tekmujejo za naziv  najmočnejša Stena NLP Lige, ki bo razglašena po koncu zadnjega finala runde.

Tekmovalne STENE:

 • Balvanija
 • Bolder Scena
 • Plus Climbing Koper
 • KlajMBer
 • Frikšn
 • FA Climb
 • Plezarna
 • DEŠ
 • Plezalni center Ljubljana
 • Plezalni center Celje

Prijava in predprijava

Predprijave na posamezno rundo potekajo 14 dni pred pričetkom tekmovanja na platformi Studionaut  in se zaprejo en dan pred dogodkom. S predprijavo si udeleženec zagotovi mesto v tekmovanju. Za potrjeno prijavo na rundi je potrebno poravnati vstopnico in se počekirati v plezalnem centru.

Udeleženec, ki si želi tekmovati, a se ni prijavil v predprijavi, tvega zapolnitev mest na tekmovanju. V primeru prostih mest, se lahko prijavi na blagajni plezalnega centra, v katerem runda poteka.

Za nakup karte preko Studionauta potrebujete račun (to lahko storite tukaj – klik). Ko ste enkrat registrirani, račune ne rabite ustvarjati več (če pa obiskujete Bolder Sceno, pa ga sploh ne rabite ustvariti, saj ga že imate). Ko ste enkrat prijavljeni v svoj račun v ceniku obkljukate tisto rundo, na katero se prijavljate in plačate s spletnim nakupom. Prijavite se lahko tudi na Bolder Sceni. Podrobna navodila za Studionaut najdete tu: klik

[ ! ] Tekmovalci in nekdanji tekmovalci v DP

Udeleženec, ki je star 16 let ali več in nastopa, oziroma je nastopal, na državnem prvenstvu v športnem plezanju v preteklih treh letih (Sezona: 2020, 2021, 2022) lahko sodeluje na NLP Ligi samo v kvalifikacijah. Ne glede na skupni izkupiček točk se Finala Runde in končne razvrstitve zmagovalcev ne more udeležiti.

Za udeleženca, ki je star od 14 – 16 let velja posebna omejitev. V kolikor je imel v preteklem letu aktivno licenco, lahko sodeluje samo  v kvalifikacijah. Ne glede na skupni izkupiček točk se Finala Runde in končne razvrstitve NE MORE UDELEŽITI.

* V primeru odjave prosimo pišite na info@nlpliga.si. Čas za odjavo je večer pred dogodkom do 8:00, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. 

Štartnina

Prvih 50 prijavljenih na Rundo Lige prejme uradno majčko NLP Lige 2.3. Prednost imajo tako tisti, ki opravijo predprijave. Na rundah, kjer so kvalifikacije deljene (Balvanija, Klajmber), se šteje prvih 25 prijavljenih na termin (dopoldanski, popoldanski). 

Štartnina: 20 EUR

Balvanski problemi

Na voljo je 30 balvanskih problemov različnih težavnosti od 5A do 7C, kar pomeni, da bo lahko vsak tekmovalec našel izziv za svoj nivo plezanja. Sistem točkovanja  je oblikovan tako, da nagrajuje tekmovalce, ki na tekmovanju dajo največ od sebe in ne nagrajuje zgolj najmočnejših.

Točkovanje in scorecard

Vsak balvanski problem je vreden 1000 TOČK. Teh 1000 točk se razdeli med n število tekmovalcev, ki balvan preplezajo. V kolikor opravite FLASH vzpon (VRH v prvem poskusu) dobite bonus točke!

Primer: Balvan št. 36. je preplezalo 42 tekmovalcev. 1000 ÷ 42 = 23,8. Vsak od 42ih tekmovalcev prejme 23,8 točk.

Točke tekmovalca se med posameznimi Rundami seštevajo.

V končnem seštevku točk posameznika se upošteva samo pet najboljših rezultatov od šestih Rund in vse dodatne točke iz uvrstitve v Finalu Runde. Skupni seštevek rund bo odločal o končni razvrstitvi.

Točkovanje bo potekalo preko spletne platforme https://www.scorecard.info/.  Tam b0 ustvarjen event NLP Liga 2.x in v njem bodo vse runde. Da boste svoje vzpone lahko vpisovali je potrebno ustvariti račun na scorecard.info, nato pa se v posamezen event registrirati. Pomembno je, da izberete pravo kategorijo in steno za katero tekmujete, več informacij o Scorecardu najdete tu -> klik

Nagrajevanje

Nagradni sklad je oblikovan tako, da ne nagrajuje zgolj najbolj zagriženih, ki na tekmovanju dajo vse od sebe, ampak tudi tiste, ki se tekmovanja udeležijo brez hude želje po zbiranju točk. Saj se še spomnite pregovora “Važno je sodelovati, ne zmagati!” kajne?

Bogat nagradni sklad NLP Lige 2.3 so nam priskrbeli naši čudoviti sponzorji, brez katerih nam nebi uspelo! 

Vsem sponzorjem se najlepše zahvaljujemo za zaupanje!

Denarni sklad za zmagovalce lige

Denarni sklad NLP Lige 2.3 bo 1700 EUR, ki bo podeljen prvim 3. uvrščenim v končnem seštevku Lige

 1. Mesto Fantje – 500 EUR
 2. Mesto Fantje – 250 EUR
 3. Mesto Fantje – 100 EUR
 1. Mesto dekleta – 500 EUR
 2. Mesto dekleta – 250 EUR
 3. Mesto dekleta – 100 EUR

Nagrade za zmagovalce runde

Nagrade bomo delili tudi za zmagovalce in zmagovalke posamezne Runde. Na vsaki Rundi bomo podelili bon za obiske plezalnega centra, v katerem je potekala runda.

 1. Mesto Fantje – 6 obiskov
 2. Mesto Fantje – 4 obiski
 3. Mesto Fantje – 2 obiska
 1. Mesto dekleta – 6 obiskov
 2. Mesto dekleta – 4 obiski
 3. Mesto dekleta – 2 obiska

Srečo’ulov

Vsi udeleženci boste lahko sodelovali v velikem žrebanju za BOGATE nagrade! Srečo’ulov se bo izvedel po koncu kvalifikacij vsake runde.

Dobitnika glavne nagrade letošnjega Srečo’ulova (Crash pad) bomo žrebali v finalni rundi na Bolder Sceni. Za sodelovanje v žrebanju za glavno nagrado se je potrebno udeležiti vsaj treh rund.